Panathlonverklaring

De Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport is een belangrijk charter rond de rechten van het kind in de sport. Alle kinderen hebben het recht sport te beoefenen, zich te vermaken en te spelen, in een gezonde omgeving te leven en waardig behandeld te worden.

Ook K. Bokrijk Sport ondertekende deze verklaring.

Meer info:
Panathlon Vlaanderen
Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF)

panathlon