Missie en visie jeugdopleiding

Missie

K. Bokrijk Sport is een club die, op recreatief niveau, een voetbalopleiding aanbiedt aan jongens en meisjes van 4 tot 21 jaar, ongeacht huidskleur, religie, geaardheid of kwaliteit. De opleiding is gebaseerd op een duidelijk leerplan per leeftijdscategorie, met aandacht voor techniek, tactiek, fysiek en mentale aspecten. Het kind staat centraal en krijgt alle speelkansen. De club neemt een sociale en opvoedende rol op t.o.v. alle spelers en speelsters en streeft ernaar spelplezier te creëren in een familiale sfeer, met aandacht voor resultaten op lange termijn.

Visie

K. Bokrijk Sport wil een familieclub zijn waarbij de werking gedragen wordt door gemotiveerde vrijwilligers uit de regio en samengewerkt wordt met scholen uit de buurt. De club wil jeugdspelers via een gezonde en ontspannende vrijetijdsbesteding vormen als voetballer en als mens, waarbij de individuele ontwikkeling van elke speler of speelster primeert op het resultaat van de ploeg.

Basisgedachten jeugdopleiding:

* opleiding primeert op resultaat
* plezier beleven en een gezonde winnaarsmentaliteit gaan hand in hand
* gelijke speelkansen voor alle spelers en speelsters
* elke speler of speelster is uniek en heeft zijn of haar kwaliteiten
* alle spelers en speelsters voelen zich thuis in de club
* naast het sportieve ook aandacht voor sociale en pedagogische aspecten